suc.vu@vhgtech.com CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP VHG

Dụng cụ gá kẹp HOMGE

BÀN TỪ HOMGE - NAM CHÂM VĨNH CỬU: ECMC

BÀN TỪ HOMGE - NAM CHÂM VĨNH CỬU: ECMC

Là loại bàn tử sử dụng nam châm vĩnh cửu để hỗ trợ việc gá kẹp chi tiết trong gia công cơ khí chính xác trên các máy CNC.

Liên hệ
BÀN TỪ HOMGE - NAM CHÂM VĨNH CỬU: ECMC

BÀN TỪ HOMGE - NAM CHÂM VĨNH CỬU: ECMC

Là loại bàn tử sử dụng nam châm vĩnh cửu để hỗ trợ việc gá kẹp chi tiết trong gia công cơ khí chính xác trên các máy CNC.

Liên hệ
Ê-TÔ CƠ HOMGE: HY

Ê-TÔ CƠ HOMGE: HY

Là loại Ê-TÔ cơ có thể điều chỉnh quay theo ba phương khác nhau

Liên hệ
Ê-TÔ CƠ HOMGE: HHY

Ê-TÔ CƠ HOMGE: HHY

Là loại Ê-TÔ cơ cso thể quay theo hai phương khác nhau.

Liên hệ
Ê-TÔ CƠ HOMGE: HDL

Ê-TÔ CƠ HOMGE: HDL

Là loại Ê-TÔ cơ với hệ thống kẹp bằng vít me, có thể kẹp được hai chi tiết cùng lúc và được thiết kế chuyên dụng kẹp chi tiết trên máy phay...

Liên hệ
Ê-TÔ Thủy Lực HOMGE: HTB

Ê-TÔ Thủy Lực HOMGE: HTB

Là loại Ê-TÔ thủy lực được thiết kế chuyên dụng kẹp chi tiết trên máy phay CNC có thể điều chỉnh lực kẹp khác nhau. Và có thể kẹp hai chi...

Liên hệ
Ê-TÔ Thủy Lực HOMGE: HPAC-S

Ê-TÔ Thủy Lực HOMGE: HPAC-S

Là loại Ê-TÔ thủy lực có má kẹp liền thân được thiết kế chuyên dụng kẹp chi tiết trên máy phay CNC có thể điều chỉnh lực kẹp khác...

Liên hệ
Ê-TÔ CƠ HOMGE: HPAV

Ê-TÔ CƠ HOMGE: HPAV

Là loại Ê-TÔ cơ với hệ thống kẹp bằng vít me, có má kẹp liền thân được thiết kế chuyên dụng kẹp chi tiết trên máy phay CNC. Các Model với...

Liên hệ
Ê-TÔ Thủy Lực HOMGE: HPAC

Ê-TÔ Thủy Lực HOMGE: HPAC

Là loại Ê-TÔ thủy lực có má kẹp liền thân được thiết kế chuyên dụng kẹp chi tiết trên máy phay CNC có thể điều chỉnh lực kẹp khác...

Liên hệ
Ê-TÔ Thủy Lực HOMGE: HPAQ

Ê-TÔ Thủy Lực HOMGE: HPAQ

Là loại Ê-TÔ thủy lực được thiết kế chuyên dụng kẹp chi tiết trên máy phay CNC có thể điều chỉnh lực kẹp khác nhau. Các Model với các độ...

Liên hệ
Gọi ngay: 0986.212.969
SMS: 0986.212.969 Chat Zalo