suc.vu@vhgtech.com CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP VHG

Ê-TÔ Cơ

Ê-TÔ CƠ HOMGE: HY

Ê-TÔ CƠ HOMGE: HY

Là loại Ê-TÔ cơ có thể điều chỉnh quay theo ba phương khác nhau

Liên hệ
Ê-TÔ CƠ HOMGE: HHY

Ê-TÔ CƠ HOMGE: HHY

Là loại Ê-TÔ cơ cso thể quay theo hai phương khác nhau.

Liên hệ
Ê-TÔ CƠ HOMGE: HDL

Ê-TÔ CƠ HOMGE: HDL

Là loại Ê-TÔ cơ với hệ thống kẹp bằng vít me, có thể kẹp được hai chi tiết cùng lúc và được thiết kế chuyên dụng kẹp chi tiết trên máy phay...

Liên hệ
Ê-TÔ CƠ HOMGE: HPAV

Ê-TÔ CƠ HOMGE: HPAV

Là loại Ê-TÔ cơ với hệ thống kẹp bằng vít me, có má kẹp liền thân được thiết kế chuyên dụng kẹp chi tiết trên máy phay CNC. Các Model với...

Liên hệ
Gọi ngay: 0986.212.969
SMS: 0986.212.969 Chat Zalo